Er zit ook grijs tussen zwart en wit!

 

Nobody is perfect...

+


+


+

Perfect willen zijn is normaal, maar van jezelf in alle opzichten perfect moeten zijn is extreem.


Als mens met perfectionistische neigingen ben je doorgaans bereid om te presteren, ben je ambitieus (je wilt het beste naar boven halen) en je hebt doorzettingsvermogen. Eigenschappen die bijvoorbeeld in je baan groot voordeel op kunnen leveren. Maar een perfectionist eist altijd topprestaties van zichzelf, die niet altijd te realiseren zijn.


Perfectionisten stellen hoge eisen aan hun functioneren. Hierdoor raken ze vaak ontevreden en neemt het gevoel van eigenwaarde af. Het gevolg: ze gaan nog harder hun best doen om tegen elke prijs fouten te vermijden,  in de hoop erkenning te vinden.


We spreken van  normaal perfectionisme als iemand streeft naar een redelijk en realistisch prestatieniveau dat leidt tot een gevoel van zelfvervulling en eigenwaarde.

Bij te ver doorgevoerd perfectionisme worden onredelijke maatstaven gehanteerd, veroorzaakt door angst en de vrees anderen teleur te stellen.

Positieve dingen afdoen als onbelangrijk; je weigert je eigen prestaties te erkennen en je bent overdreven kritisch tegenover jezelf.

Je overdrijft het belang van relatief onbelangrijke zaken, je maakt een aspect groter en belangrijker (zoals je eigen fouten).

Je maakt van een gevoel een feit.


Lees hier verder >

Heb jij dat ook?

Ik coach uit eigen ervaring

Ik kan vanuit eigen ervaring  over de vele hobbels, hersenspinsels hindernissen meepraten.

Mijn naam is Annelies Geerkens. Sinds 1998 heb ik als supervisor/coach en trainer veel mensen ontmoet die op een of andere manier de kracht van het perfectionisme even verloren waren en hinder ondervonden van teveel van het goede, de strenge eisen die ze aan zich zelf stelden.

Lees hier verder >